Danmark | dansk

Sikkerhedsanalyse af maskinparken

Maskinsikkerhed ved hjælp af sikkerhedsanalyse af maskinparken

Sikkerhedsanalyse af maskinparken

I vore dages stærkt konkurrenceprægede marked er produktionsanlæg konstant udsat for ændringer. Nye produkter kan medføre, at maskiner skal ombygges. Både ejere og sikkerhedsfagpersonale skal administrere og implementere maskinsikkerhed. Sikkerhedsanalysen af maskinparken giver et samlet overblik over dine maskiners og anlægs aktuelle sikkerhedsmæssige tilstand.

 

Pilz – din partner i forbindelse med sikkerhedsanalyse af maskinparken og maskinsikkerhed

Vores serviceydelser indeholder en lokal kontrol med efterfølgende vurdering og præsentation af resultaterne. Sammen med dit betjenings- og servicepersonale analyserer vi maskinernes arbejdsforløb for at finde væsentlige risici. Ud fra vores sikkerhedsanalyse viser vi dig, hvilke yderligere foranstaltninger der er nødvendige for at opfylde kravene i lovgivningen.

Pilz's sikkerhedsanalyse af maskinparken består af følgende:

  • Sikkerhedsanalyse af de vigtigste sikkerhedsmangler og overensstemmelser på enkeltmaskiner
  • Vurdering af de eksisterende foranstaltninger til risikominimering
  • Vurdering af maskinernes overensstemmelse med gældende forskrifter
  • Prioriteret anbefaling af de nødvendige ombygninger
  • Udarbejdelse af retningslinjer for omkostningsbehov til forbedring af maskinsikkerheden

 

Dine fordele i forbindelse med maskinsikkerhed ved hjælp af sikkerhedsanalysen af maskinparken

  • Få et overblik over hele dit anlæg, og afslør sikkerhedsrisici, som du muligvis ikke kender
  • Opstil omkostningerne til din maskinsikkerhed, prioriteret efter risiko
  • Sørg som arbejdsgiver for dine medarbejderes sikkerhed ved hjælp af en sikkerhedsanalyse
  • Find sammenlignelige sikkerhedskoncepter for dine anlæg i forskellige lande

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk