Danmark | dansk

Lock Out Tag Out (LOTO): Styring af farlig energi

Vores service for din sikkerhed

Lock Out Tag Out (LOTO): Styring af farlig energi

Der findes mange energikilder, som kan udgøre en potentiel risiko for industriarbejdere. Derfor kræves det i USA's forbundsretningslinje 29 CFR 1910.147 og i de europæiske direktiver for arbejdspladser, at maskiner og andet arbejdsudstyr afbrydes fra energitilførslen og sikres på en sådan måde, at utilsigtet genaktivering er udelukket.

Lock Out Tag Out – i fremgang over hele verden

Anvendelsen af Lock Out Tag Out (genstartspærre/mærkning, LOTO)-programmer udbredes fortsat i Europa og anses nu ikke længere for at være en ren amerikansk sikkerhedsløsning. Det voksende antal virksomheder over hele verden, der udvikler LOTO-metoder, viser, at industrien følger Best Practice-eksempler.

Pilz – din partner i forbindelse med Lock Out Tag Out-serviceydelser

Ifølge den europæiske lovgivning er der ganske vist ikke krav om et Lock Out Tag Out-program på arbejdspladsen, men der findes særlige krav i lovgivningen, der bedst opfyldes i form af en LOTO-metode. Når der anvendes en LOTO-metode, bør den være i overensstemmelse med USA's lovgivning 29 CFR 1910.147. Den foreskriver, at en virksomhed som minimum skal implementere følgende krav:

1. Udvikling af en samlet Lock Out Tag Out-strategi
2. Opstilling af en liste over de maskiner, der har behov for en Lock Out Tag Out-metode.
3. Sikring af, at alt nødvendigt udstyr til spærring og afmærkning af en maskine er til rådighed
4. Udvikling af en LOTO-metode til de afmærkede maskiner
5. Oplæring og uddannelse af personalet i at opdage farlig energi og i LOTO-metoder

Pilz tilbyder en komplet pakke til et LOTO-system, der består af to trin: Lock Out Tag Out-analyse og Lock Out Tag Out-metodeudvikling. Vi kombinerer begge løsninger, så der opnås en praktisk pakke, der er tilpasset dine behov.

I forbindelse med Lock Out Tag Out gør Pilz følgende:

  • Udvikler en individuel Lock Out Tag Out-metode til den enkelte kunde for på en sikker måde at styre farlige energier
  • Analyserer de eksisterende anlæg og metoder
  • Udvikler nye metoder i overensstemmelse med lovgivningens krav
  • Anbringer entydige Lock Out Tag Out-skilte på anlægget
  • Udvikler alternativer til arbejde på maskiner, hvor det ikke er nødvendigt at afbryde den komplette energitilførsel for at udføre mindre vedligeholdelsesopgaver

Dine fordele med Lock Out Tag Out-serviceydelser

  • Drag fordel af en enkel, sikker og effektiv implementering af Lock Out Tag Out på dit anlæg
  • Drag fordel af maskinspecifikke LOTO-metoder på dit anlæg, udviklet af Pilz
  • Se ved hjælp af den entydige afmærkning af vedligeholdelsesopgaver, hvor der sker alternative sikkerhedsforanstaltninger, eller hvor anlægget deaktiveres delvist
  • Øg din produktivitet med vores Lock Out Tag Out-service
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk