Sikkerhedssystemerne PNOZmulti – udvidelsesmoduler

Din applikation bestemmer: Udvid basismoduler med flere moduler

Sikkerhedssystemerne PNOZmulti – udvidelsesmoduler

Hvis dit anlæg vokser, vokser PNOZmulti helt enkelt med. Til moduludbygning findes der udvidelsesmoduler, som du kan kombinere vilkårligt afhængigt af dine krav. De konfigurerbare sikkerhedssystemer består altid af et basismodul og som tilvalg af udvidelsesmoduler.

Et basismodul har indgange, relæudgange, sikre halvlederudgange, udgange til automatiseringsapplikationer, kaskadeindgang og kaskadeudgang. Antallet af ind- og udgange kan altid øges ved hjælp af udvidelsesmodulerne. Særlige udvidelsesmoduler muliggør f.eks. sikker hastighedsovervågning.

Dine fordele

 • Enkel konfiguration med softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
 • Omkostningsoptimeret ved hjælp af modulkoncept – du betaler kun for det, du har brug for
 • Lave udgifter til ledningsføring ved hjælp af indstikbare tilslutningsklemmer
Dine fordele

Udvidelsesmodulernes egenskaber

Udvidelsesmodulernes egenskaber
 • Udvidelsesmodulernes position fastlægges i PNOZmulti Configurator
 • Modulerne forbindes til hinanden ved hjælp af en jumper
 • Indstikbare tilslutningsklemmer (fås som tilbehør som fjederklemme eller skrueklemme)
 • Maksimalt 12 udvidelsesmoduler og 1 feltbusmodul til et basismodul
 • Maksimalt 8 udvidelsesmoduler til højre på basismodulet (f.eks. ind- og udgangsmoduler, sikre hastigheds- og stilstandsvagter)
 • Til venstre på basismodulet: Maks. 4 udvidelsesmoduler og maks. 1 feltbusmodul
 • Forbindelsesmodulet PNOZ ml1p til forbindelse af 2 basismoduler
 • Forbindelsesmodulet PNOZ ml2p til tilslutning af decentral periferi: 4 decentrale moduler af typen PDP67 pr. forbindelsesmodul (maksimalt 16 decentrale moduler pr. basismodul)

Så du får endnu bedre rentabilitet

Hastigheds- og stilstandsvagter: Sikker akseovervågning

Sikkerhedssystemerne PNOZmulti muliggør sammen med de sikre hastigheds- og stilstandsvagter sikker overvågning af drev i klargøringsdrift og automatisk drift til og med PL e. På denne måde kan to akser overvåges uafhængigt af hinanden ved hjælp af inkrementalgivere. De nominelle værdier indstilles helt enkelt i det grafiske konfigurationsværktøj PNOZmulti Configurator.

 


Sikker overvågning af analoge indgangssignaler

 

Det sikre analoge indgangsmodul PNOZ ma1p stiller to af hinanden uafhængige sikre indgange til rådighed. For hver indgang kan der i PNOZmulti Configurator defineres op til otte grænseværdier med blot få museklik. Indgangene egner sig til tilslutning af måletransduktorer eller følere med standardiserede 10 V-spændingssignaler og 20 mA-strømsignaler.

Som bruger drager du fordel af en hurtig ibrugtagning og meget lidt arbejde med ledningsføring. Med det analoge indgangsmodul er PNOZmulti især velegnet til følgende brancher: Procesteknik, tovbane-/liftbyggere samt brænderstyringer. Det fås også som coated version til hård industribrug.

Så du får endnu bedre rentabilitet

Løs også komplekse opgaver i netværk

Det sikre forbindelsesmodul PNOZ ml1p muliggør enkel dataudveksling mellem flere PNOZmulti-basismoduler. Deres fordel: Hvis et moduls fysiske grænser er udnyttet til det yderste, skal du blot bruge flere PNOZmulti! På denne måde overvåger og styrer du også mere komplekse maskiner og anlæg. Gruppefrakoblinger og idrifttagning af enkeltdele i anlæg er også mulige.

PNOZmultis modulopbygning gør det muligt at tilslutte op til fire PNOZml1p-forbindelsesmoduler til hvert basismodul og dermed opbygge både ring- og træstrukturer. De informationer, som skal overføres, kan du tilknytte enkelt og hurtigt i PNOZmulti Configurator. Der kræves ikke særlig viden om sikre bussystemer eller en speciel adressering af de tilsluttede moduler.

Løs også komplekse opgaver i netværk

Decentralt i arbejdsområdet med sikker sensorteknologi

Det sikre forbindelsesmodul PNOZ ml2p anvendes til sikker overførsel af de indlæste informationer fra de decentrale moduler til styringssystemet PNOZmulti. Via IP67-indgangsmodulet PDP67 F 8DI ION kan du tilslutte dine sensorer uden for styreskabet. Takket være softwareværktøjet PNOZmulti Configurator har du mindre planlægnings- og konstruktionsarbejde! Du overvåger hermed ikke kun alle sikkerhedsfunktioner sikkert, men overvåger også direkte i arbejdsområdet. Dermed kan du også implementere netværkstilsluttede og decentrale anlæg med PNOZmulti.

 

Decentralt i arbejdsområdet med sikker sensorteknologi

Sikker overvågning af analoge indgangssignaler

Det sikre analoge indgangsmodul PNOZ ma1p stiller to af hinanden uafhængige sikre indgange til rådighed. For hver indgang kan der i PNOZmulti Configurator defineres op til otte grænseværdier med blot få museklik. Indgangene egner sig til tilslutning af måletransduktorer eller følere med standardiserede 10 V-spændingssignaler og 20 mA-strømsignaler.

Som bruger drager du fordel af en hurtig ibrugtagning og meget lidt arbejde med ledningsføring. Med det analoge indgangsmodul er PNOZmulti især velegnet til følgende brancher: Procesteknik, tovbane-/liftbyggere samt brænderstyringer. Det fås også som coated version til hård industribrug.

Sikker overvågning af analoge indgangssignaler

Vores program: PNOZmulti-udvidelsesmoduler

PNOZmulti-Standard-I/O-moduler

Indgangsmodulet har otte indgange til automatiseringsfunktionen.

PNOZmulti – sikre I/O-moduler

Der er forskellige moduler til rådighed, som f.eks. indgangsmoduler, analoge indgangsmoduler, relæ- og halvleder-udgangsmoduler, hastighedsvagter samt stilstandsvagter og forbindelsesmoduler.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk