Sikkerhedsafbrydere med aflåsning

Arbejd sikkert og produktivt – med sikkerhedsafbryderne fra Pilz

Produktbillede af flere sikkerhedsafbrydere med aflåsning

Bevægelige afskærmninger som sidehængte døre og skydedøre, lemme eller kapper findes i næsten alle applikationer. Hvis der er farlige efterløbsbevægelser, er der behov for en sikkerhedsaflåsning med passende manipulationsbeskyttelse i overensstemmelse med EN ISO 14119

Beskyttelsesdøren kan først åbnes, når farlige maskinbevægelser er standset. Genstart er først mulig efter lukning og låsning af beskyttelsesdøren. Samtidig må beskyttelsesanordningerne hverken kunne omgås eller manipuleres. 

Pilz-sikkerhedsafbrydere med aflåsning giver dig den passende løsning både i forbindelse med proces- og personbeskyttelse – så arbejdet kan udføres sikkert og produktivt.

Sikker aflåsning. Effektiv produktion.

 • Omfattende portefølje med afbrydere giver stor fleksibilitet ved konstruktion af maskinen
 • Konstrueret til alle applikationer op til PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849 og op til SIL 3 i overensstemmelse med EN IEC 62061
 • Du sparer både tid og omkostninger takket være enkel montering og mulighed for sikker serieforbindelse med diagnose
 • Beskyttelse mod farlige maskinbevægelser ved hjælp af overvågning af sikker låsning og sikker tvangskobling
 • Større sikkerhed og produktivitet: Beskyttelse mod manipulation forhindrer uønskede produktionsafbrydelser; kodning kan vælges frit
 • Individuel beskyttelsesdørsløsning, der passer til applikationen
 • Sensorerne har korte stilstandsperioder og lang levetid
En produktionsmedarbejder foran den maskine, hvor der anvendes sikkerhedsafbrydere med aflåsning.

Beskyt mennesker og maskiner

Er du på udkig efter den rigtige sikring af din bevægelige afskærmning? Spørgsmålet om typen af beskyttelsesanordning, den nødvendige aflåsning samt det nødvendige Performance Level er grundlaget for valget af den passende sikkerhedsaflåsning: 

Ikon med symboler for beskyttelsesanordninger

Typen af beskyttelsesanordning

Er der tale om en passabel eller en ikke-passabel beskyttelsesanordning? Passable sikkerhedsanordninger er som regel større sidehængte døre og skydedøre, ikke-passable er f.eks. afskærmninger eller lemme.

Ikon med symbol for et ur

Procesaflåsning eller sikker aflåsning 

Spørgsmålet om typen af aflåsning afhænger af efterløbstiden. Hvis den tid, det tager at nå det farlige sted, er længere end efterløbstiden, er procesaflåsning tilstrækkelig. Men hvis indgrebstiden er kortere end efterløbstiden, er det nødvendigt med en sikker aflåsning (personbeskyttelse).

Ikon med bogstaverne PL

Performance Level

Beskyttelsesniveauet fastlægges i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 eller EN 62061. Afgørende for fastlæggelsen er f.eks., hvor alvorlige de mulige personskader er, risikohyppigheden og muligheden for at undgå risici.

 

Yderligere oplysninger du kan fordybe dig i:

Hvidbog om sikkerhedsaflåsninger

I hvidbogen har vi samlet alle vigtige oplysninger om sikkerhedsaflåsninger til dig. Få alt at vide om de forskellige sikkerhedsfunktioner, og hvordan de installeres sikkert.

Download hvidbog

Brochure om sikkerhedsaflåsninger

I vores nye brochure "Sikkerhedsaflåsninger – for større sikkerhed og produktivitet" finder du også interessante oplysninger om de enkelte produkters anvendelsesmuligheder.

Download brochure

Overblik over Pilz-sikkerhedsafbrydere med aflåsning

Vi tilbyder dig en alsidig portefølje af sikkerhedsaflåsninger til sikring af bevægelige afskærmninger. De overvåger døre i beskyttelsesbarrierer samt afskærmninger og lemme rentabelt og effektivt: 

Type

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate
Applikationer Passable og ikke-passable beskyttelsesdøre Passable og ikke-passable beskyttelsesdøre Små, ikke-passable beskyttelsesdøre Passable og ikke-passable beskyttelsesdøre Store, passable beskyttelsesdøre
Funktionsprincip Elektromekanisk Transponder Transponder Transponder Transponder
Aflåsningsprincip Arbejdsstrømsprincip,
hvilestrømsprincip
Arbejdsstrømsprincip Bistabilt princip Bistabilt princip Bistabilt princip
Sikkerhedsfunktioner Procesaflåsning, sikker aflåsning (personbeskyttelse) Procesaflåsning, sikker aflåsning (personbeskyttelse) Sikker aflåsning (personbeskyttelse) Sikker aflåsning (personbeskyttelse) Sikker aflåsning (personbeskyttelse)
Kategorisering af aflåsning i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 (dørovervågning) PL c,
med fejludelukkelse PL d
PL e, kategori 4 PL d, kategori 3 PL e, kategori 4 PL e, kategori 4
Kategorisering af aflåsning i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 (aflåsningsovervågning) PL c,
med fejludelukkelse PL d
PL c, kategori 2 PL d, kategori 3 PL e, kategori 4 PL e, kategori 4
Holdekraft FZH: 1500 N
 • F1max: 1000 / 2000 N (procesbeskyttelse)
 • F1max: 2000 N (personbeskyttelse)
1950 N (F1max: 3900 N) FZH: 7500 N FZH: 2000 N
Manipulationssikring lav til høj til høj til høj til høj
Hjælpeoplåsning integreret - integreret integreret integreret
Flugtfrigørelse valgfri (PSEN me5) - - valgfri integreret
Nødoplåsning valgfri (PSEN me5) - - valgfri -
Link til produkterne PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate

 

Sikre, komplette løsninger til din beskyttelsesanordning

En pålidelig og effektiv sikring af beskyttelsesanordningerne omfatter ud over sikkerhedsaflåsningen også en supplerende betjeningsenhed samt passende ledningsføring og styringsteknik. Pilz-sikkerhedssensorerne kan serieforbindes med hinanden og er kompatible med andre produkter og interfaces. De indgår optimalt i dit anlægsmiljø og giver også mulighed for efterfølgende ombygning af dit anlæg med Pilz-komponenter.

Individuel beskyttelsesdørsløsning med adgangsautorisation

 • Sikkerhedsafbrydere med aflåsning til beskyttelse af processer og personer 
 • Enkel betjening med knapenheden PITgatebox og som tilvalg med integreret adgangsstyring 
 • Supplerende tilbehør: fra det passende dørgreb til flugtfrigørelse 
 • Omfattende diagnose- og statusinformationer med Safety Device Diagnostics (SDD) 
 • Den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2
Grafik med en applikation med beskyttelsesanordning

Vores produktprogram: Sikkerhedsafbrydere med aflåsning

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Salg

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk