Sikkerheds-laserscanneren PSENscan

Produktiv arealovervågning – også i serieforbindelse!

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan

Sikkerheds-laserscannerne PSENscan giver dig mulighed for todimensionel arealovervågning med en åbningsvinkel på 275 grader og en beskyttelseszone med en rækkevidde på op til 5,5 meter. Takket være den frie konfiguration af advarsels- og beskyttelseszonerne samt tilpasningen til bygningsforholdene kan sikkerheds-laserscannerne integreres optimalt i mange forskellige applikationer. Sikkerheds-laserscanneren PSENscan er især velegnet til stationær og mobil områdesikring samt adgangssikring.

Brug PSENscan Configurator til hurtig og komfortabel konfiguration af alle nødvendige parametre til drift af din sikkerheds-laserscanner PSENscan!

Sammen med de konfigurerbare små styringer PNOZmulti eller styringerne PSSuniversal får du en rentabel, komplet løsning fra én og samme leverandør.

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området tilslutningsteknik

Overblik over alt – fordele ved sikkerheds-laserscanneren PSENscan

 • Enkel integration ved hjælp af kompakt kabinet samt fri konfiguration af beskyttelses- og advarselszonerne
 • Samtidig overvågning af op til tre separate zoner samt indstilling af op til 70 konfigurationer, der kan skiftes
 • Serieforbindelse af op til 4 scannere
 • Integreret betjeningsdisplay til direkte modtagelse af informationer
Sikkerheds-laserscanneren PSENscan i serieforbindelse
 • Besparelsespotentiale i forbindelse med ledningsføring takket være Master-Encoder-variant
 • Enkel og fleksibel håndtering takket være høj opløsning på 30, 40, 50, 70 og 150 mm
 • Høj grad af tilgængelighed med omfattende tilbehør som f.eks. det udskiftelige hoved- og hukommelsesmodul
 • Velegnet til mange forskellige applikationer takket være mulighed for anvendelse i intervallet for omgivende temperaturer fra -10 til + 50 °C

Sikkerheds-laserscannerens egenskaber

Sikkerheds-laserscannerens åbningsvinkel
 • I overensstemmelse med og godkendt i henhold til EN/IEC 61496-1 (type 3), EN ISO 13849-1 (PL d/kat. 3) og IEC 61508 (SIL 2)
 • Åbningsvinkel: 275 grader
 • Rækkevidde: 3 resp. 5,5 m sikkerhedszone, 40 m advarselszone
 • Reaktionstid: 62 ms
 • Kapslingsklasse: IP65
 • Enkel konfiguration med PSENscan Configurator
 • Yderligere funktioner for Light-, Master- og Subscriber-varianten: Muting, EDM, override
 • Yderligere funktioner for Master-varianten: Genstart i overensstemmelse med EN ISO 61496-3, vertikale applikationer

Nye varianter af sikkerheds-laserscanneren PSENscan – til produktiv arealovervågning

Nye varianter af sikkerheds-laserscanneren PSENscan

Nye varianter af sikkerheds-laserscanneren PSENscan muliggør endnu højere produktivitet for sikker arealovervågning: Med de 17-polede varianter og ME-varianten (Master Encoder) af PSENscan er der yderligere digitale ind- og udgange til rådighed, så der kan implementeres op til 70 konfigurationer, som du kan skifte imellem og mulighed for overvågning af op til tre separate sikkerhedszoner samtidig.

Takket være hurtig, direkte analyse af encoder-indgangene i laserscanneren kan arbejdsomfang og omkostninger til ledningsføring reduceres betydeligt. Derudover er PSENscan takket være høj opløsning og robusthed yderst fleksibel i forhold til temperaturpåvirkninger udefra og kan anvendes meget alsidigt – uanset om det er i forbindelse med stationære eller mobile farezoner som f.eks. førerløse transportsystemer. Nyt tilbehør som det udskiftelige hovedmodul og hukommelsesmodul understøtter hurtig idrifttagning og reducerer udfaldsperioderne til et minimum.

Optimal sikring af farlige områder – med sikkerheds-laserscannere

Stationær sikring af farezoner

Stationær sikring af farlige områder

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan registrerer, når en person nærmer sig en farlig bevægelse. Når advarselszonen betrædes, sker der en kontrolleret nedbremsning af den farlige bevægelse, og når beskyttelseszonen betrædes, stoppes bevægelsen.

Overtrædelsesbeskyttelse

Overtrædelsesbeskyttelse

I farlige områder med dårligt overblik registrerer sikkerheds-laserscannerne PSENscan, hvor personer befinder sig. På denne måde forhindrer de, at den farlige bevægelse sættes i gang igen.

Adgangssikring

Adgangssikring

Sikkerheds-laserscannerne PSENscan sikrer optimalt, at personer ikke får adgang til farlige områder. Derudover egner de sig takket være integrerede muting-indgange også til applikationer, hvor materiale føres til og fra samtidigt.

Sikring og dynamisk navigation af førerløse transportsystemer (FTS)

For at beskytte mennesker og objekter mod skader kræves der en pålidelig sikring af førerløse transportsystemer (FTS). Sikkerheds-laserscannerne PSENscan registrerer objekter på køretøjets kørevej og sørger også ved høje hastigheder for maksimal sikkerhed uden reduktion af produktiviteten.

Desuden understøtter PSENscan den dynamiske navigation af førerløse transportsystemer takket være ROS (Robot Operation System) og giver dig derfor nye muligheder inden for produktionslogistik. Du kan dermed nemt og uden at skulle foretage yderligere programmering straks integrere adskillige sikkerheds-laserscannere i eksisterende ROS-miljøer.

Registrering af objekter på køretøjets kørevej

Sikker overalt

Førerløse transportsystemer (FTS) kan sikres overalt med kun to sikkerheds-laserscannere. 2D-laserscannerne registrerer objekter på køretøjets kørevej og sørger dermed for rettidig nedbremsning af det førerløse transportsystem (FTS).

 

Sikker kurvekørsel

Sikker kurvekørsel

For også at sørge for en sikker kørevej i kurver kan der konfigureres forskellige beskyttelses- og advarselszoner. Der kan således skiftes til den passende beskyttelses- og advarselszone afhængigt af den aktuelle kørevej.

Afstandsmåling

Overblik over omgivelserne

Sikkerheds-laserscannerne PSENscan måler afstanden til objekter omkring dem. Disse informationer kan bruges til direkte navigation af førerløse transportsystemer.

ROS-pakker til navigation af førerløse transportsystemer (FTS)

Med vores ROS-pakker (Robot Operation System) understøtter sikkerheds-laserscanneren PSENscan ud over den produktive arealovervågning også den dynamiske navigation af førerløse transportsystemer (FTS): Du har alle de nødvendige data til navigation i overensstemmelse med ROS til rådighed, dvs. uden at skulle foretage yderligere programmering. Du kan f.eks. indlæse dem i en SLAM-algoritme (Simultaneous Localisation and Mapping). På denne måde opretter du kort over omgivelserne til dynamisk navigation, og det førerløse transportsystem undviger f.eks. forhindringer. Du nyder godt af en mere dynamisk og samtidig sikker implementering af mobile applikationer i produktionsmiljøer.

Applikationer med sikkerheds-laserscanneren PSENscan kan fleksibelt tilpasses til kundespecifikke opgaver. Takket være den enkle overførsel af scanner-rådata (måledata) kan der derudover også implementeres yderligere applikationer i robotteknologimiljøer. Pilz ROS-pakker opfylder industrikravene fra ROS-Industrial-Consortium og udvikles og testes af Pilz i overensstemmelse med udviklingsstandarderne. Dermed kan nye softwarefunktioner hurtigt implementeres.

Yderligere oplysninger om ROS-moduler fra Pilz

ROS-pakker til navigation af førerløse transportsystemer (FTS)

For at lette integrationen kan vores ROS-pakker installeres direkte fra ROS-systemet. Derudover er alle pakker til rådighed som Source Code på GitHub.

Download PSENscan

 

 

Fleksibel løsning til dine applikationer

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan sikrer produktiv arealovervågning for din applikation – uanset om det er alene, i serieforbindelse eller i tilfælde af udskiftning.

Sikkerheds-laserscannerens brancheanvendelse

Vores produktprogram: Sikkerheds-laserscanneren PSENscan

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan

Sikkerheds-laserscannerne PSENscan giver dig mulighed for todimensionel arealovervågning med en åbningsvinkel på 275 grader og en beskyttelseszone med en rækkevidde på op til 5,5 meter.

Tilbehør til PSENscan

Perfekt tilpasset til sikkerheds-laserscanneren PSENscan: Kompatibelt tilbehør til hurtig og enkel montering.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk