Danmark | dansk

Industrie 4.0 i produktionen hos Pilz

Ud over at deltage i forskningsunionen og forskningsplatformen SmartFactory KL er Industrie 4.0 hos Pilz ikke kun et fremtidsprojekt, men er nået til produktionsprocessen.

Med den tiltagende integration af maskiner og infrastruktur i netværk med brug af IT-teknologier i produktionen indfrier Pilz sine ambitioner om også at være teknologisk førende inden for sin egen produktion. De har ikke kun skabt den nødvendige infrastruktur til intelligent produktion, men også tidligt implementeret elementer fra Industrie 4.0.

Der anvendes allerede en intelligent emnetransport, som er udviklet internt i virksomheden. Den accelererer og letter f.eks. bestykning og lodning af printplader. Emneholderen finder via en indbygget RFID-chip automatisk vej fra bølgelodning til montageenhed.

Mere om Industrie 4.0

Optimeringer hen imod Industrie 4.0

Intelligent produktion fra Pilz

Pilz vil fortsætte implementeringen af den intelligente produktion skridt for skridt: Maskindata indsamles og bearbejdes målrettet til produktionsstyringen. Ved at analysere dataene fås der vigtige informationer om tilstandsændringer og slid på maskinerne. På denne måde kan der foretages forebyggende vedligeholdelse.

"Predictive Maintenance" forhindrer fejl og stilstandsperioder. Der implementeres også lagring af de mest aktuelle arbejdsdokumenter i en Pilz Cloud. Alle data og dokumenter foreligger således i realtid og altid i en opdateret udgave. Via mobile enheder i produktionen kan de altid downloades overalt.

IT i den netværksintegrerede produktion

Pilz kender de udfordringer, som IT-sikkerheden stilles overfor ved en produktion, der er komplet integreret i netværk. Derfor investerer vi i en omfattende sikkerhedsinfrastruktur til overvågning af al datatrafik. Hertil hører også et selvstændigt computercenter, der opfylder de nyeste standarder. En permanent analyse af protokoldata og alle andre data gør det muligt at registrere uregelmæssigheder tidligt.

Derudover er der installeret forskellige firewall-systemer for de enkelte produktionsområder, hvilket bevirker, at det nødvendige sikkerhedsniveau kan fastlægges individuelt for hver enkelt zone. Udfald og sikkerhedsrisici forhindres, og knowhow beskyttes.

IT i den netværksintegrerede produktion

"Pilz-tænketank 4.0"

Pilz-tænketanken

Også samarbejdet, især mellem afdelingerne informationsteknologi og produktionsteknik, der er så vigtigt for Industrie 4.0, har topprioritet hos Pilz. I en særligt indrettet "Pilz-tænketank 4.0" mødes medarbejdere fra produktion og IT og får de nødvendige ressourcer til at planlægge og implementere fælles projekter i forbindelse med Industrie 4.0.

Vores portefølje: Produkter og løsninger til Industrie 4.0

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

;