Danmark | dansk

Sikker hastighedsvagt PNOZ s30 (stand-alone)

Hastighedsovervågning med komfort

Sikker hastighedsvagt PNOZ s30

Hastighedsvagten PNOZ s30 sørger i dine maskiner for sikker overvågning af stilstand, hastighed, position, akselbrud, hastighedsområde og omdrejningsretning i henhold til EN ISO 13849-1 indtil PL e og i henhold til EN IEC 62061 indtil SIL CL 3. Ved at anvende PNOZ s30 opfylder du også maskindirektivet med krav om i forbindelse med drevovervågning at overvåge driftstilstanden og opretholde den sikkert, når drevet standses. F.eks. øger kørsel med reduceret hastighed ved klargøringsdrift dit betjeningspersonales sikkerhed. Mulighed for enkel og komfortabel konfiguration og fejlvisning på display. Du kan anvende hastighedsvagten PNOZ s30 sammen med alle gængse motorfeedback-systemer og nærhedsafbrydere.

Hastighedsvagten PNOZ s30 reloaded – nye funktioner i version 3.0

Hastighedsvagten PNOZ s30 har fra version 3.0 en konfigurerbar analog udgang. Denne overfører den sikkert målte hastighed som proportionalt 0-20 eller 4-20 mA-signal til styringen, således at du kan anvende hastigheden direkte ved procesovervågningen. Den sikkert overvågede hastighed kan vises og overvåges anskueligt direkte på betjenings- og overvågningsmoduler som f.eks. betjeningsterminalerne PMI. Med den analoge udgang har du ikke behov for yderligere sensorer til hastighedsregistrering. Her viser PNOZ s30 også over- og underskridelser af fastlagte advarselstærskler ved hjælp af et sikkert udgangssignal. Dermed undgår du unødvendige frakoblinger og øger produktiviteten.

Op til tre sikkerhedsfunktioner som f.eks. "Sikkert driftsstop" og "Sikker hastighedsovervågning" kan knyttes logisk til hinanden med OG- og ELLER-forbindelser. Også OG/ELLER-forbindelser kan kombineres. Dette reducerer potentielle ledningsføringsfejl og muliggør en hurtigere idrifttagning.

Den sikre hastighedsvagt PNOZ s30 overbeviser med flere nye funktioner:

 • Belyst display
 • "Autoreset" ved parameterpost-omskiftning under omdrejningsretnings- og positionsovervågning
 • "Synkron start" kan tilkobles for alle udgange
 • "Kan ikke eftertrigges" som ny indstillelig frakoblingsforsinkelsestid
Hastighedsvagten PNOZ s30

Dine fordele ved brug

 • Du øger dit personales sikkerhed
 • Du sparer omkostninger og øger produktiviteten: Unødvendige frakoblinger bortfalder
 • Du er på den sikre side, for du får en advarsel, når en defineret advarselstærskelværdi nås
 • Du sparer tid ved klargøring ved hjælp af komfortabel betjening med drejeknappen (push & turn)

Brugervenlige egenskaber

Brugervenlige egenskaber
 • Kan parametreres frit, parameterindlæsning med drejeknap (push and turn)
 • Tolerancer kan indstilles frit for hver enkelt grænseværdi
 • Enkel diagnose: Integreret display
 • Lagring af de indstillede parametre på et chipkort via USB-interface
 • Manipulationssikre: Aflåselig afdækning af indstillingselementerne og beskyttelse med adgangskodeHurtig installation: Indstikbare fjederklemmer med enkeltbetjening af kamrene (fås også med indstikbare skrueklemmer)
 • Hurtigmontering ved hjælp af låsefjedre uden brug af værktøj
 • Enkelt overblik: Ved hjælp af 6 LED-indikatorer, intet behov for eksterne måleapparater
 • Ved stilstandsfunktion er der mulighed for positionsovervågning af aksen
 • Forvarsel om frakobling, når en bestemt tærskelværdi nås
 • Udgangskontakter: 2 sikkerhedskontakter uden forsinkelse (sluttere) og 2 hjælpekontakter (brydere)

Kontaktudvidelse med PNOZ s22 – dobbelt så god

Kontaktudvidelse med PNOZ s22
 • 2 relæfunktioner, der kan aktiveres uafhængigt af hinanden, i overensstemmelse med PL e, EN ISO 13849-1, i alt 6 sikkerhedskontakter (sluttere) uden forsinkelse og 2 hjælpekontakter (brydere) uden forsinkelse
 • Hhv. 3 sikkerhedskontakter og 1 hjælpekontakt, der kan aktiveres separat, således at udgangene fra grundmodulet PNOZ s30 kan tildeles forskellige funktioner.
 • Sikker adskillelse mellem de to relæfunktioner muliggør omskiftning af forskellige potentialer

Komfortable applikationer

Typiske anvendelser er forlystelsesparker, afbalanceringsmaskiner, højlagre, centrifuger, tappeanlæg, bearbejdningscentre og vindenergianlæg.

Sikkert arbejde med åbne beskyttelsesgitre giver:

 • Reducerede klargøringstider på grund af bedre overblik i klargøringsområdet
 • Større arbejdssikkerhed ved hjælp af sikring af bevægelsesretningen i overensstemmelse med den valgte rykvise funktion
 • Større arbejdssikkerhed ved hjælp af sikkert begrænsede klargøringshastigheder
Sikkert arbejde med åbnede beskyttelsesgitre

Sikre bremsefunktioner giver ved hjælp af automatisk test af bremsevirkningen:

 • Reducerede udgifter til vedligeholdelse
 • Øget produktivitet og tilgængelighed
 • Større sikkerhed
Sikre bremsefunktioner

Sikkert driftsstop (SOS og SS2) giver større produktivitet ved hjælp af:

 • Bibeholdelse af aksesynkronisme
 • Enklere og hurtig genstart af anlæggene
 • Større sikkerhed ved hjælp af beskyttelse mod uventet genstart af anlægget
Sikkert driftsstop (SOS og SS2)

Vores program: Hastighedsovervågning

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk