IEC/ISO 17305

Den planlagte standard IEC ISO 17305 er en sammenlægning af standarderne EN ISO 13849 og IEC 62061. Den beskriver i fremtiden både maskiners og anlægs funktionelle sikkerhed og de foranstaltninger, der skal udføres for at opnå dette.
 

IEC/ISO 17305 skal efter planen træde i kraft fra 2016

Tidspunktet for indførelse af IEC ISO 17305 er planlagt til 2016 med en overgangsperiode på 2 år. Denne såkaldte merger vil være gældende globalt. Målet er harmonisering og forenkling. Dette opnås bl.a. ved, at de for øjeblikket parallelt administrerede EN ISO 13849 og IEC 62061 kan afløses komplet, og der i fremtiden kun skal være IEC ISO 17305.
 

Hvilke standarder skal erstattes?

  • EN ISO 13849: EN ISO 13849-1 er i øjeblikket den centrale standard for konstruktion af sikkerhedsrelaterede styringer i forbindelse med maskinsikkerhed. Den er offentliggjort som harmoniseret standard under maskindirektivet i Den Europæiske Unions Tidende.
  • IEC 62061: EN og IEC 62061 beskriver implementeringen af maskiners sikkerhedsrelevante elektriske styringssystemer og ser på den samlede livscyklus fra konceptfasen til permanent driftsophør. IEC 62061 er også angivet i Den Europæiske Unions Tidende som harmoniseret standard.
     

Hvilke fordele opnås der med den nye standard IEC/ISO 17305?

Sammenlægningen af de to standarder til IEC ISO 17305 letter arbejdet for maskin- og anlægsproducenter på flere områder:

  • Forenkling ved at reducere to standarder til en internationalt gældende standard.
  • Ingen grundlæggende ændring af fremgangsmåden i forhold til de eksisterende standarder. Maskin- og anlægsproducenter, der tidligere har anvendt EN ISO 13849 og IEC 62061, skal efter al sandsynlighed ikke ændre deres fremgangsmåde komplet.
  • Hensigten er at vise emner enklere og tydeligere.

Det ansvarlige udvalg for standarder, hvor eksperter fra Pilz også er repræsenteret, tilstræber i overensstemmelse med maskin- og anlægsproducenternes behov en international og økonomisk løsning for sikre maskiner og anlæg.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Var denne artikel nyttig?