Grundstandarder for menneskers og maskiners sikkerhed

Risikovurdering i henhold til EN ISO 12100:2010

En producent af en maskine skal i henhold til maskindirektivet gennemføre en risikovurdering for at finde alle de farer, der er forbundet med hans maskine. Maskinen skal derefter udformes og fremstilles under hensyntagen til denne analyse.

Dette krav gælder også for brugere, der optræder som producenter i maskindirektivets forstand. Det gælder f.eks. for maskiner, der bygges sammen eller for ombyggede og herunder væsentligt ændrede maskiner.

 

Risikominimering som iterativ proces

Risikovurderingen omfatter en række logiske skridt, der gør det muligt at foretage en systematisk undersøgelse af farer, der udgår fra maskiner.

 

 

De farer, der udgår fra en maskine, kan være af meget forskellig art. Ud over mekaniske farer på grund af fastklemning og afklipning skal der også ses på termiske og elektriske farer samt farer på grund af stråling osv.

Afhængigt af resultatet af risikovurderingen sker der en risikominimering i henhold til EN ISO 12100. Risikominimeringen sker før og i planlægningsfasen samt efter færdiggørelse af maskinen eller anlægget.

Ved at gentage vurderingen fremkommer der en iterativ proces; ved hjælp af denne proces minimeres farerne så meget som muligt, og der træffes beskyttelsesforanstaltninger.

Indgangsvinklerne kan inddrages som en del af en omfattende analyse. Den EN 954 supplerer EN 1050 i forbindelse med vurderingen af sikkerhedsrelaterede dele af styringer.

Risikovurdering fra Pilz

Rådgivning: Risikoanalyse fra Pilz

Pilz tilbyder risikovurdering som en service i forbindelse med sit spektrum af serviceydelser. Vores eksperter foretager gerne en omfattende risikovurdering for dig ud fra de gældende standarder og normer. Kontakt os, eller lad os ringe tilbage til dig!