Standarder for funktionssikkerhed

Funktionssikkerhed i henhold til EN/IEC 61508

EN/IEC 61508 som grundlæggende sikkerhedsstandard

EN/IEC 61508 er en grundlæggende sikkerhedsstandard, hvis indhold drejer sig om funktionssikkerheden for elektriske, elektroniske samt programmerbare elektroniske systemer uafhængigt af anvendelsen.

En af hovedopgaverne med EN/IEC 61508 er at fungere som grundlag for udviklingen af anvendelsesorienterede standarder. Aktuelt beskæftiger standardiseringsorganer sig for det første inden for maskinsikkerhed med EN/IEC 62061 og for det andet inden for processikkerhed med EN/IEC 61511.

 

Sektorstandarder i henhold til EN/IEC 61508

Med IEC 61508 (Funktionssikkerhed i sikkerhedsrelaterede elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske systemer) defineres kravene til anlæggenes sikkerhedssystemer uafhængigt af anvendelsen. Her drejer det sig om harmoniseringen af de nationale regler i forhold til de internationale standarder og om øget anvendelse af moduler og sensorer med mikroprocessorer til sikkerhedsopgaver.

I denne standard for "funktionel sikkerhed" er kravene til disse systemer inddelt generelt i Safety Integrity Levels (SIL 1-4). Moduler, sensorer og styringer skal derfor have en SIL-kategorisering.

Retlig stilling for EN/IEC 61508

Eftersom EN/IEC 61508 ikke er angivet i Den Europæiske Unions Tidende til implementering af et europæisk direktiv, mangler den såkaldte "formodningsvirkning": Hvis en konstruktør af styringer alene anvender standarden, kan han ikke være sikker på, at han opfylder de relevante krav i det pågældende europæiske direktiv. Alligevel refereres der i IEC- og ISO-standarder ofte til IEC 61508. Dermed får standarden så at sige ad bagvejen en større betydning.