Standarder for funktionel sikkerhed

Funktionel sikkerhed i henhold til EN/IEC 61511

I mange år har man anvendt sikkerhedstekniske systemer til sikkerhedstekniske opgaver i procesindustrien. Processtyringsteknikken skal opfylde visse minimumkrav og ydelsestrin for at kunne anvendes effektivt til sikkerhedstekniske funktioner.
Den internationale standard IEC 61511 behandler anvendelsen af sikkerhedstekniske systemer i procesindustrien.

Den kræver desuden udførelse af en fare- og risikoanalyse for heraf at kunne udlede specifikationerne for sikkerhedstekniske systemer. Andre sikkerhedssystemer tages kun med i betragtning for så vidt, at der kan tages hensyn til deres bidrag ved betragtning af ydelseskravet til de sikkerhedstekniske systemer. Det sikkerhedstekniske system omfatter her alle de komponenter og delsystemer lige fra sensor til aktuator, som er nødvendige til udførelse af de sikkerhedstekniske funktioner.
"Sikkerhedslevetidscyklussen" og "sikkerheds-integritetsniveauet" (SIL) danner grundlag for anvendelse af denne internationale standard.

De sikkerhedstekniske systemer, der behandles i denne standard, bygger på elektrisk (E) /, elektronisk (E) / og programmerbar elektronisk (PE) teknologi. Hvis der anvendes andre teknologier til implementering af logiske styringer, skal de grundlæggende principper i denne standard anvendes på passende måde. I denne standard behandles også sensorer og aktuatorer i de sikkerhedstekniske systemer, uafhængigt af hvilken teknologi de er udført med.

Standard IEC 61511 er tilpasset til procesindustrien inden for rammerne af IEC 61508.