Danmark | dansk

Firewall

Med "Firewall" menes netværkskomponenter, som i stil med en router kobler et internt netværk (intranet) til et offentligt netværk (f.eks. internettet). Herved kan adgangen til de andre netværk begrænses eller spærres helt. Begrænsningen eller spærringen afhænger af adgangsretningen, den anvendte service, godkendelsen og identifikationen af netværksdeltageren.
Dette er praktisk, da det offentlige netværk f.eks. kun anvendes som transitvej mellem to rumligt adskilte dele på et intranet.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk