Vælg venligst din placering på verdenskortet, for at komme direkte til den relevante Pilz landeside. Er det ikke muligt at vælge dit land, klik her: Globalt websted

Luk
Danmark | dansk

Firewall

Med "Firewall" menes netværkskomponenter, som i stil med en router kobler et internt netværk (intranet) til et offentligt netværk (f.eks. internettet). Herved kan adgangen til de andre netværk begrænses eller spærres helt. Begrænsningen eller spærringen afhænger af adgangsretningen, den anvendte service, godkendelsen og identifikationen af netværksdeltageren.
Dette er praktisk, da det offentlige netværk f.eks. kun anvendes som transitvej mellem to rumligt adskilte dele på et intranet.