Danmark | dansk

Tilbagekoblingskreds

Kredsløb til overvågning af eksternt tilsluttede kontaktorer eller relæer, f.eks. via en PNOZelog.
Via åbnerkontakterne kontrolleres det, om relæerne eller kontaktorerne er gået i sikker tilstand før fornyet aktivering.