Danmark | dansk

ELLER-forbindelse

Forbinder to eller flere enheder med hinanden. Der sker en tilkobling, når mindst én tilkoblingsbetingelse er opfyldt.