Danmark | dansk

OG-forbindelse

Forbinder to eller flere enheder med hinanden.
Indkobling kan først ske, når alle indkoblingsbetingelser er opfyldt.