Danmark | dansk

Indkoblingsforsinkelse med automatisk start

Perioden fra etablering af forsyningsspænding eller oplåsning af sikkerhedsfunktionen går, til sikkerhedsudgangene skifter tilstand.