Danmark | dansk

TCP/IP-stak

Her drejer det sig om en del af operativsystemet eller om en driver på operativsystemet, som stiller alle nødvendige funktioner og drivere til rådighed for at understøtte IP-protokollen.