Danmark | dansk

Slutmodstand

Ved netværkstopologier, der er opbygget med koaksialkabel (f.eks. jf. 10Base2) skal hvert segment i starten og slutningen afsluttes med en slutmodstand. Slutmodstandens værdi skal svare til kabelimpedansen. Ved 10Base2 er dette 50 Ohm.