Packet Internet Grouper

PING

PING bruges til diagnoseformål i TCP/IP-netværk. Med denne funktion kan man kontrollere, om bestemte deltagere findes i netværket og rent faktisk også kan nås. PING arbejder med ICMP-protokollen, der er lagt på IP-protokollen. Hvis der fremsættes en ICMP-anmodning (request) fra en deltager i form at indtastning af en PING-kommando, sender den kaldte station et ICMP-svar (reply) tilbage til afsenderen.
Kaldet af PING-kommandoen <IP-adresse> i DOS-vinduet opfordrer den med IP-adressen angivne netværksdeltager til at sende en tilbagemelding.
Der kan også anvendes yderligere parametre:

 •  -t
  Gentager PING-kommandoen i en sløjfe, til brugeren afbryder med <Ctrl>C.
 • -n count
  count angiver, hvor ofte PING-kommandoen skal gentages.
 • -l size
  size angiver det antal bytes, som ICMP-pakken fyldes op med. Ved COM-servere i standardindstilling er dette maks. 512 bytes.
 • -w timeout
  timeout angiver den tid i millisekunder, hvor der skal ventes på en tilbagemelding (request).

Eksempel: PING 172.16.232.49 -n
Netværksstationen med den angivne IP-adresse opfordres 50 gange til at sende en tilbagemelding. Hvis netværksstationen forefindes, vises følgende tilbagemelding:
Reply from 172.16.232.49: bytes=32 time=10ms TTL=32
Hvis tilbagemeldingen udebliver, vises følgende meddelelse:
Request timed out.