Danmark | dansk

Maskindirektiv

Maskindirektivet beskriver fælles krav til sikkerhed og sundhed ved interaktionen mellem menneske og maskine. Maskindirektivet 2006/42/EF har været gældende siden den 29.12.2009.  Uafhængigt af produktionssted og -dato er alle maskiner, som har været anvendt første gang fra den 01.01.1995 i det europæiske økonomiske område, omfattet af EF-maskindirektivet og skal derfor være CE-certificeret.

Maskiner i henhold til maskindirektivet

I henhold til direktivet er en maskine bl.a. en helhed af dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig. Disse dele er forbundet med hinanden og samlet med henblik på en bestemt anvendelse (se artikel 2 i maskindirektivet).

Som maskiner betragtes endvidere følgende i henhold til maskindirektivet:

  • Helheder af maskiner eller komplekse anlæg (med til komplekse anlæg hører også produktionslinjer og specialmaskiner, der består af flere maskiner)
  • Sikkerhedskomponenter (hvilke komponenter, der skal klassificeres som sikkerhedskomponenter, drøftes i en meget kontrovers diskussion. Der kan endnu ikke ses nogen fælles tendens).
  • samt såkaldt udskifteligt udstyr, hvormed en maskines grundfunktioner kan ændres.

Maskiner med andre juridiske forskrifter

Som supplement til de ovenstående maskiner findes der et undtagelseskatalog over maskiner, som ud fra definitionen ville være omfattet af anvendelsesområdet, men hvor der som regel gælder andre juridiske forskrifter.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk