Danmark | dansk

Indkoblingsforsinkelse ved S35/S36

Perioden fra etablering af et signal til S35/S36 til sikkerhedsudgangen skifter tilstand.