Danmark | dansk

Ethernet-adresse

Ethernet-adressen er den fysiske adresse på en busdeltager i ethernettet, som ikke kan ændres. Ved tilslutning til Pilz GmbH & Co. KG fremgår den pågældende ethernet-adresse af forsiden.

I mange publikationer om ethernet bruges også andre begreber med samme betydning for begrebet
"Ethernet-adresse", f.eks. "MAC-ID" og "Netværksadresse".