Tvangsførte kontakter

Kontakter, der er forbundet med hinanden på en sådan måde, at åbner og lukker ikke kan være lukket samtidigt.