Danmark | dansk

Ethernet

Ethernet er den for øjeblikket hyppigst anvendte teknologi ved lokale netværk.
Der findes tre forskellige Ethernet-topologier:
10Base2, 10Base5 og 10BaseT.