Danmark | dansk

Transport Service Access Point

TSAP

TSAP fastlægger forbindelsesadresserne i sit eget og i et fremmed system.
Her skal indtastningen for TSAP (eget system) svare til indtastningen i det fremmede system. Ellers kan forbindelsen ikke etableres.