Derating-diagram

Den maksimalt tilladte strøm afhænger af den omgivende temperatur.