Danmark | dansk

Indkoblingsforsinkelse

Perioden fra etablering af forsyningsspænding til enheden er driftsklar.