Danmark | dansk

Internationale og nationale standarder (IEC, ISO, DIN, …)

Hvad er standarder?

Standarder er dokumenterede og som regel frivillige aftaler, hvor der fastlægges kriterier for produkter, serviceydelser og metoder. Det kan ved hjælp af standarder sikres, at produkter og serviceydelser er egnede til samt sammenlignelige og kompatible med det ønskede formål.

 

Internationale standarder – udgivet af IEC og ISO

De vigtigste udgivere af standarder for maskinproduktion på internationalt niveau er International Electrotechnical Commission (IEC) samt International Organization for Standardization (ISO), der ligger i Geneve. IEC beskæftiger sig først og fremmest med emner inden for el og elektronik, mens ISO hovedsageligt beskæftiger sig med mekanik. For øjeblikket er langt over 100 lande samlet i disse organisationer, hvilket giver standarder udarbejdet af IEC og ISO en betydelig vægt.

Standarder i Europa – sådan opstår en EN IEC- eller EN ISO-standard

EN-standarderne anvendes på europæisk niveau. Deres udvikling fremmes normalt på EU's initiativ af de europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC. (CEN og CENELEC udgør overbygningen for komplekset af nationale standardiseringsorganisationer i Europa). CEN og CENELEC deler også standarderne imellem sig (CENELEC: El og elektroteknik. CEN: Mekanik). Mange af standarderne udvikles i dag så at sige i en pakke som IEC- eller ISO-standard i samarbejde med EU gennem CEN og CENELEC. Som resultat af disse bestræbelser opstår der EN IEC- eller EN ISO-standarder. Standarderne i Europa kan opdeles i såkaldte A-, B-, og C-standarder.

Nationale standarder

På europæisk niveau blev bolden med harmoniseringen af lovgivningen også givet op til en harmonisering af standarderne. Traditionelt har næsten alle lande haft et eller flere selvstændige standardiseringsinstitutter. I EU tilstræbes det at udarbejde flertallet af standarder direkte som EN-standard, der derefter genspejles på det nationale niveau. EN-standarden bliver altså til national standard eller den nationale standard indføres som EN-standard.

I Tyskland er det f.eks. Deutsches Institut für Normung (DIN), der er ansvarligt for udgivelsen af nationale standarder. Som regel udvikles og udgives DIN-standarderne direkte i samarbejde med CEN eller CENELEC som DIN EN ISO eller DIN EN.

I de øvrige europæiske lande adskiller fremgangsmåden sig for det meste kun ved, at det er et andet institut, der udgiver standarden. Jo mere lokalt instituttet er, desto længere fremme i navnet nævnes det.

I mange lande (f.eks. Kina eller Schweiz) følger man også den europæiske metode fra et centralt standardiseringsinstitut. I USA udgives standarder dog af bl.a. ANSI, RSA og UL. Også her findes der samarbejder som f.eks. ANSI ISO- eller UL IEC-standarder. Der eksisterer dog ikke nogen enkel regel om sammensætningen af navne.

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk