Principper – harmoniserede standarder, direktiver og love i EU

Sammenhængen mellem harmoniserede standarder, direktiver og love i EU.

Hvordan er sammenhængen mellem harmoniserede standarder, direktiver og love?

Den Europæiske Union vokser mere og mere sammen. Dette medfører også en stigende harmonisering af love, regler og bestemmelser inden for maskinproduktion. Først formulerer EU generelle beskyttelsesmål i form af direktiver. Disse beskyttelsesmål kræver en nøje specificering. Den konkrete regulering sker ved hjælp af standarder.

EU-direktiverne bliver først retsgyldige, når landene i EU omsætter dem til nationale love. I hvert enkelt EU-land henviser en lov eller en bestemmelse til det pågældende EU-direktiv og ophæver det dermed til national ret.

Hvordan er sammenhængen mellem harmoniserede standarder, direktiver og love?

Når standarden er opfyldt, er alle krav opfyldt – harmoniserede standarder

Standarder alene har ingen retlig relevans. Den får de først med offentliggørelse i EU-Tidende eller gennem nationale love og bestemmelser. Offentliggørelsen af disse såkaldte harmoniserede standarder udløser "formodningsvirkningen". Brugeren af standarden må således antage, at han forholder sig i overensstemmelse med lovgivning og direktiver. I tilfælde af skader gælder der dermed omvendt bevisbyrde. Hvis en allerede harmoniseret standard henviser til en ikke-harmoniseret standard, kan denne få en status, der kan sammenlignes med harmoniseringen.

Oversigt over området
 

Oversigt over direktiver

Direktiver, der er omsat til national ret, regulerer fremstilling, udrustning og drift af maskiner i hele det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Oversigt over de vigtigste direktiver.

Oversigt over standarder

Standarder sikrer, at produkter og serviceydelser egner sig til det ønskede formål. Oversigt over de vigtigste sammenhænge og udgivere af internationale og nationale standarder.

Anskaffelse af standarder

Udarbejdelsen af standarder er en løbende proces, hvor indholdet hele tiden ændrer sig. Vi giver dig en oversigt over, hvor du kan anskaffe dig de aktuelle og udførlige standarder.

Organer og organisationer

Få et overblik over de vigtigste organer og organisationer, der beskæftiger sig med direktiver og standarder.