Danmark | dansk

Maskindirektivet

Maskindirektivet beskriver fælles krav til sikkerhed og sundhed ved interaktionen mellem menneske og maskine og erstatter på denne måde de mange nationale regler, som tidligere fandtes i forbindelse med maskinsikkerhed. Maskindirektivet 2006/42/EF har været gældende siden den 29.12.2009.

I henhold til direktivet er en maskine bl.a. en helhed af dele eller anordninger, hvoraf mindst en er bevægelig. Disse dele er forbundet med hinanden og samlet med henblik på en bestemt anvendelse (se artikel 2 i maskindirektivet).

Som maskiner betragtes endvidere følgende i henhold til maskindirektivet:

  • Helheder af maskiner eller komplekse anlæg
  • Sikkerhedskomponenter
  • Udskifteligt udstyr, hvormed en maskines grundfunktioner kan ændres

Som supplement til de ovenstående maskiner findes der et undtagelseskatalog over maskiner, som ud fra definitionen ville være omfattet af anvendelsesområdet, men hvor der som regel gælder andre juridiske forskrifter.

 

Maskindirektivets officielle titel

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Relaterede standarder

EN ISO 13849-1
EN/IEC 62061

Yderligere oplysninger:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk