Danmark | dansk

Definitioner og sikkerhedskrav i henhold til lavspændingsdirektivet

Ud over maskindirektivet skal der i forbindelse med maskiner og anlæg ofte tages hensyn til andre direktiver. Hvis en maskine f.eks. også indeholder elektrisk udstyr, er den ofte også omfattet af lavspændingsdirektivet.

"Ved "elektrisk materiel" forstås i dette direktiv alt elektrisk materiel, der er bestemt til brug ved en mærkespænding på mellem 50 og 1000 V for så vidt angår vekselstrøm og på mellem 75 og 1500 V for jævnstrøm […]"

Lavspændingsdirektivet finder du på den Europæiske Kommissions hjemmeside.

Lavspændingsdirektivets officielle titel

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser.

 

Relaterede standarder

EN 60947-1/8

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

;