EMC-direktivet

I tider med tiltagende integration af anlæg i netværk og øget anvendelse af elektriske apparater i nærheden af maskiner har EMC-direktivet til fastlæggelse af apparaters elektromagnetiske emission fortsat stor værdi. Elektriske apparater kan ikke kun forstyrre andre apparaters eller anlægs funktioner, men udgør også – hvis den elektromagnetiske emission ikke kontrolleres – en væsentlig sikkerhedsrisiko for menneske og maskine.

Derfor regulerer EMC-direktivet den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC) for alle apparater, som tages i drift og/eller markedsføres.

EMC-direktivet finder du på den Europæiske Kommissions hjemmeside.

EMC-direktivets officielle titel

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/108/EF af 15. december 2004 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet og om ophævelse af direktiv 89/336/EØF

Relaterede standarder

EN ISO 13849-1
EN 61326
IEC/TR 62685
EN 61784-3