Producent og arbejdsgiver / driftsansvarlig

Verdensomspændende sikkerhed for maskiner og anlæg

Producenter af og driftsansvarlige for maskiner skal ud over egne interesser, som f.eks. en maskines økonomi eller et anlægs produktivitet, være opmærksom på en række forskrifter i lovgivningen. Disse er bl.a. sammenfattet i maskindirektivet, men også i forskellige andre forordninger.

Oversigt over området

Maskindirektivet

Her får du at vide, hvad maskindirektivet indeholder, om din maskine er omfattet af dets gyldighedsområde, og hvilke standarder der er relevante.

Lavspændingsdirektivet

Lavspændingsdirektivet omfatter også maskiner med elektrisk udstyr. Her finder du alt, hvad der er værd at vide, som f.eks. relaterede standarder.

EMC-direktivet

I de tilfælde, hvor anlæg sættes i netværk, eller hvor der anvendes andre elektriske moduler, regulerer EMC-direktivet den elektromagnetiske kompatibilitet.

Direktivet for trykbærende udstyr

Læs her, hvad du skal være opmærksom på, hvis du anvender trykbærende udstyr. Indhold i og definition af direktivet for trykbærende udstyr.

ATEX-direktivet

Få informationer om ATEX-direktivet til beskyttelse af menneske og maskine. Det består af et produkt- og et driftsdirektiv.

Arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljølovens indhold og de heraf resulterende pligter for arbejdsgivere og arbejdstagere.

Samlinger af maskiner

Er du driftsansvarlig for eller producent af samlinger af maskiner? Læs her om betydningen og de heraf følgende pligter.

Teknisk dokumentation

Krav til og indhold i teknisk dokumentation. Endvidere: Hvem er dokumentationen relevant for?

Hvornår bliver en driftsansvarlig til producent?

Som producent er der visse ting, du skal være opmærksom på, før dit produkt introduceres på markedet.