Danmark | dansk

Principperne for sikker mekanisk konstruktion af maskiner

Principperne for sikker mekanisk konstruktion af maskiner

Fem trin til sikker konstruktion

Maskindirektivet fastlægger i bilag I fem trin som grundlag for konstruktion af maskiner med tilstrækkelig sikkerhed:

1. Fastlæggelse af en maskines grænser. Dette omfatter maskinens tilsigtede brug og enhver forkert brug, der med rimelighed kan forudses.

2. Fastlæggelse af de risici, som kan udgå fra maskinen, og de dermed forbundne farlige situationer.

3. Kategorisering af risiciene under hensyntagen til de eventuelle personskaders eller helbredsskaders alvorlighed og sandsynligheden for, at de opstår.

4. Vurdering af risiciene for at fastlægge, om en risikonedsættelse er påkrævet i henhold til formålet med dette direktiv.

5. Eliminering af farerne eller reduktion af risiciene forbundet med disse farer i den rækkefølge, som er angivet i nummer 1.1.2, litra b i maskindirektivet.

For hvem er direktivet om sikker konstruktion af maskiner relevant?

En producent af en maskine skal altså i henhold til maskindirektivet gennemføre en risikovurdering for at finde alle de farer, der er forbundet med hans maskine. Maskinen skal derefter udformes og fremstilles under hensyntagen til denne analyse.

Dette krav gælder også for driftsansvarlige, der optræder som producenter i maskindirektivets forstand. Det gælder f.eks. for maskiner, der bygges sammen eller for ombyggede og herunder væsentligt ændrede maskiner.

 

Risikovurdering og risikonedsættelse iht. EN ISO 12100

EN ISO 12100 forklarer metoderne for risikovurdering. Risikovurderingen består af en risikoanalyse og en risikobedømmelse.

Standard Titel

EN ISO 12100

Maskinsikkerhed
Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse

 

Yderligere oplysninger:

Sikkerhedskompendiet på engelsk giver dig viden om maskinsikkerhed.

Sikkerhedskompendiet
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk