Sikkert pneumatisk udstyr på maskiner

Sikkert pneumatisk udstyr på maskiner i henhold til EN ISO 4414

Pneumatik er ud over el og hydraulik en af drivteknologierne inden for maskin- og anlægsbyggeri.

Sikker pneumatik kan opdeles i to områder:

  • Grundlæggende principper i henhold til DIN EN ISO 13849-2 i bilag B. Dette er f.eks.: Trykluftbehandling og trykbegrænsning.
  • Relevante beskyttelsesforanstaltninger til pneumatiske drev (styringstekniske løsninger, der bevirker, at en cylinder har en ønsket adfærd).

 

Beskyttelsesforanstaltninger for sikkerhedsrettet pneumatik beskriver kredsløbstekniske løsninger. Dette er bl.a.:

  • Beskyttelse mod uventet opstart
  • Ventilering
  • Nedbremsning af bevægelsen
  • Blokering af bevægelsen
  • Vending af bevægelsen = reversering
  • Fri bevægelsesmulighed
  • Kraftbalance ved drevet

EN ISO 4414 – Standard for pneumatisk udstyr:

Standard Titel
EN ISO 4414 Pneumatik – Generelle regler og sikkerhedskrav til systemer og deres komponenter

 

Yderligere oplysninger:

Sikkerhedskompendium – kapitel 8