Adgangsåbninger ved maskinarbejdspladser

Adgangsåbninger ved maskinarbejdspladser

Den tyske udgave EN 547-1:1996+A1:2008 beskæftiger sig i forbindelse med maskinsikkerhed med menneskekroppens mål. Del 1 behandler principperne for bestemmelse af dimensionerne for adgangsåbninger for hele kroppe ved maskiner og udstyr.

EN 547-1/-3 – Standard for menneskekroppens mål

Standard Harmoniseret Titel
EN 547-1 til -3: 2008 Ja Maskinsikkerhed
Menneskekroppens mål

Maskinsikkerhed – Menneskekroppens mål – Del 1: Principper for bestemmelse af dimensionerne for adgangsåbninger for hele kroppe ved maskiner og udstyr; tysk udgave EN 547-1: 1996 + A1: 2008