Beskyttelsesanordningers effektivitet ved hjælp af sikkerhedsafstande

Oversigt over området

Adgangsåbninger ved maskinarbejdspladser

Principper for bestemmelse af dimensionerne for adgangsåbninger for hele kroppe ved maskiner og udstyr.

Retningslinjer for placering af beskyttelsesanordninger

Hvad skal der tages hensyn til ved placering af beskyttelsesanordninger for at sikre deres effektivitet?

Sikkerhedsafstande

Formel for den afstand, der skal implementeres, for at beskytte hænder, arme, ben og fødder i henhold til standarden EN ISO 13855.

Minimumafstande

Få informationer om de foreskrevne minimumafstande ved maskiner til forebyggelse af legemsbeskadigelse.