Faste beskyttelsesskærme

En fast beskyttelsesafskærmning er en maskindel, som giver beskyttelse ved hjælp af en konkret forhindring. Beskyttelsesanordningen kan bestå af et beskyttelseshegn, en barriere, en afdækning e.l. Den kan anbringes ved hjælp af svejsning, klæbning eller befæstigelser (bolte, nitter osv.). Faste beskyttelsesafskærmninger vanskeliggør fysisk adgang til maskinen.

Forskrifter for faste beskyttelsesafskærmninger

I henhold til forskrifterne i maskindirektivet må befæstigelse af faste beskyttelsesafskærmninger kun kunne løsnes eller afmonteres med værktøj. Befæstigelserne skal forblive forbundet til beskyttelsesanordningerne eller maskinen, efter at beskyttelsesanordningerne er afmonteret. Beskyttelsesafskærmninger må så vidt muligt ikke forblive i den beskyttende position, efter at befæstigelserne er løsnet.

Alternativer til beskyttelsesanordninger

Hvis beskyttelsesafskærmninger ikke er mulige eller hensigtsmæssige, anvendes der styringstekniske løsninger. Hvis en person nærmer sig en farekilde, afbryder disse løsninger maskinen eller omskifter den på anden måde til en sikker tilstand. Derudover findes der kun den henvisende sikkerhedsteknik: Her henvises der f.eks. i driftsvejledningen eller på maskinen til resterende farer.

Standarder for faste beskyttelsesafskærmninger

Standard Titel
EN 953: 1997 + A1: 2009

Maskinsikkerhed
Beskyttelsesskærme. Generelle krav til konstruktion og fremstilling af faste og bevægelige beskyttelsesskærme

EN ISO 14119 Erstatning for EN 1088: 2008 og ISO 14119: 2006

Yderligere oplysninger:

Sikkerhedskompendium – kapitel 4 Beskyttelsesanordninger