Nødstop stopper den farebringende bevægelse

Maskiner og anlæg skal i henhold til maskindirektivet være udstyret med en nødstopanordning, således at en fare i nødstilfælde kan afværges eller formindskes. Nødstop aktiveres manuelt i tilfælde af fare og udløser et signal til standsning af en farebringende bevægelse. Når nødstopkommandoen udløses, går nødstoppet i indgreb. Dette indgreb skal bibeholdes, indtil det frigøres manuelt. Det er ikke nødvendigt at afbryde energien til hele maskinen.

Nødafbrydelse afbryder energitilførslen til et system

I modsætning til nødstoppet afbryder nødafbryderen al energitilførsel til et system. Dette er f.eks. nødvendigt ved elektriske farer.

Standarder for nødstop

EN ISO 13850 Maskinsikkerhed – Nødstop – Principper for udformning

Forskel mellem nødstop og nødafbrydelse