Ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger

Ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger forhindrer ikke adgang til maskinens farebringende område, men afbryder de farebringende bevægelser sikkert ved aktivering af beskyttelsesanordningen. Sådanne beskyttelsesanordninger kan f.eks. være lysbomme, lysgitre, scannere, trædemåtter eller tohåndsbetjeningsanordninger.

Sikring mod uventet (gen-)start af en maskine

Tohåndsbetjeningsanordninger forhindrer kvæstelser på hænderne og andre legemsdele. Udløsning af maskinfunktionen/styrekommandoen er kun mulig med brug af begge hænder, som under denne proces befinder sig i en sikret position.

Standarder for ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger

Standard Titel
EN 61496-1: 2010

Maskinsikkerhed
Berøringsløst beskyttelsesudstyr – Del 1:
Generelle krav og prøvninger

IEC 61496-2: 2013
CLC/TS 61496-2: 2006

Maskinsikkerhed
Berøringsløst beskyttelsesudstyr – Del 2:
Særlige krav til udstyr, som benytter aktive optoelektroniske beskyttelsesindretninger (AOPD'er)

CLC/TS 61496-3: 2008
erstatter EN 61496-3: 2003

Maskinsikkerhed
Berøringsløst beskyttelsesudstyr – Del 3:
Særlige krav til udstyr, som benytter aktive, opto-elektroniske beskyttelsesindretninger påvirkelige af diffus refleksion (AOPDDR)

EN ISO 13855: 2010

Maskinsikkerhed
Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelseshastigheder

EN 574: 2008

Maskinsikkerhed
Tohåndsbetjeningsanordninger – Funktionsaspekter
Konstruktionsprincipper

EN 1760-3 erstatter ISO 13856 Maskinsikkerhed
Trykfølsomt sikkerhedsudstyr – Del 3:
Generelle principper for konstruktion og prøvning af trykfølsomme stødfangere (bumpers), plader, wirer og lignende anordninger