Valg af beskyttelsesanordninger

Relevante standarder i forbindelse med beskyttelsesanordninger

Beskyttelsesanordninger er nødvendige for i så stort omfang som muligt at beskytte mennesker mod de farer, der kan udgå fra en maskine i drift. Dette er først og fremmest barrierer og gitre, der fysisk vanskeliggør adgangen til maskinen. Men undertiden er det ikke muligt og heller ikke fornuftigt at vælge sådanne faste beskyttelsesanordninger. Her vælges der styringstekniske løsninger, som slukker maskinen eller en del af maskinen eller på anden måde indstiller den i en sikker tilstand, når en person nærmer sig en farekilde. Hvis heller ikke denne type beskyttelse mod farer kommer i betragtning, eller hvis der på trods af anvendelse af de nævnte foranstaltninger stadig eksisterer et farepotentiale, er den sidste mulighed den henvisende sikkerhedsteknik: Her henvises der f.eks. i driftsvejledningen eller på maskinen til resterende farer.

Oversigt over området

Faste beskyttelsesskærme

Faste beskyttelsesafskærmninger besværliggør fysisk adgangen til en maskine ved at give beskyttelse i form af en forhindring. De vigtigste forskrifter om emnet.

Bevægelige beskyttelsesskærme

Bevægelige beskyttelsesafskærmninger kan f.eks. være fastgjort med hængsler eller anbragt på skinner. Få information om de relevante standarder i forbindelse med bevægelige beskyttelsesafskærmninger.

Ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger

Få information om standarder for ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger og tohåndsbetjeningsanordninger. Her forhindres adgangen til sikkerhedszonen ikke komplet, men den farebringende bevægelse ved aktivering afbrydes sikkert.

Adgangsbegrænsende, justerbare beskyttelsesanordninger

Hvis fareområdet ikke kan afspærres komplet, anvendes der adgangsbegrænsende, justerbare beskyttelsesanordninger. Få informationer om standarder og bestemmende krav.

Nødstop

Maskiner og anlæg skal i henhold til maskindirektivet være udstyret med en nødstopanordning, således at en fare i nødstilfælde kan afværges eller formindskes.