Danmark | dansk

Oversigt over grundstandarderne (A+B-standarder)

Basis for maskiners og anlægs sikkerhed

Grundstandarderne (A+B-standarder)

Standarder er aftaler mellem forskellige interesseorganisationer (producenter, forbrugere, prøvningsinstitutter, arbejdstilsynsmyndigheder og regeringer). De beskriver den tekniske status på det tidspunkt, hvor de bliver udarbejdet. Afhængigt af maskinens eller produktets anvendelsessted kan der gælde forskellige lovmæssige reguleringer, der gør det nødvendigt at anvende forskellige standarder. Det korrekte valg er en hjælp for maskinproducenten til at overholde lovens forskrifter.

Grundstandarder (A- og B-standarder) giver væsentlige oplysninger om koncept, strategi og arbejdsmetode for sikkerhed på maskiner og anlæg.

De vigtigste grundstandarder resp. A- og B-standarder:

Sikker konstruktion (mekanik) EN ISO 12100
Valg af beskyttelsesanordninger  

Faste beskyttelsesskærme (beskyttelseshegn, barrierer, afskærmninger)

EN 953, EN ISO 14119

Bevægelige beskyttelsesskærme (låsning af beskyttelsesdøre etc.)

EN 953, EN ISO 14119
Uventet (gen-) start EN 1037
Ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger (lysgitre, lysbomme, scannere, trædemåtter etc.) EN 1760-3, EN 61496
Tohåndsbetjeningsanordninger EN ISO 13855, EN 574
Adgangsbegrænsende, justerbare beskyttelsesanordninger EN 953
Nødstandsning/nødstop EN ISO 13850
Beskyttelsesanordningens effektivitet  
Sikkerhedsafstande (beskyttelse af hænder, arme, ben og fødder) EN ISO 13857
Minimumafstande (forebyggelse af legemsbeskadigelse) EN 349
Adgangsåbninger ved maskinarbejdspladser EN 547-1/-3
Placering af beskyttelsesanordninger EN ISO 13855
Sikker konstruktion  
Mekanik EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Pneumatisk udstyr EN ISO 4414
Hydraulisk udstyr EN ISO 4413
Elektrisk udstyr EN 60204-1, EN 60947-1/-8, BGVA3

 

Beskyttelsesanordninger er nødvendige for i så stort omfang som muligt at beskytte mennesker mod de farer, der kan udgå fra en maskine i drift. Producenten har pligt til at vælge en passende beskyttelsesanordning. Denne må hverken øge risikoen eller besværliggøre arbejdet ved maskinen. Det er i producentens interesse nøje at begrunde sin beslutning om ikke at udstyre bestemte bevægelige dele med beskyttelsesanordninger.

Der findes omfattende forskrifter om beskyttelsesanordninger på maskiner. Hovedparten af disse er sammenfattet i maskindirektivet 2006/42/EF.

Oversigt over området

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

;