Oversigt over grundstandarderne (A+B-standarder)

Basis for maskiners og anlægs sikkerhed

Overhold lovens forskrifter med de rigtige grundstandarder

Standarder er aftaler mellem forskellige interesseorganisationer (producenter, forbrugere, prøvningsinstitutter, arbejdstilsynsmyndigheder og regeringer). De beskriver den tekniske status på det tidspunkt, hvor de bliver udarbejdet. Afhængigt af maskinens eller produktets anvendelsessted kan der gælde forskellige lovmæssige reguleringer, der gør det nødvendigt at anvende forskellige standarder. Det korrekte valg er en hjælp for maskinproducenten til at overholde lovens forskrifter.

Standarderne i Europa kan opdeles i såkaldte A-, B-, og C-standarder.

Grundstandarder (A- og B-standarder) giver væsentlige oplysninger om koncept, strategi og arbejdsmetode for sikkerhed på maskiner og anlæg.

De vigtigste grundstandarder resp. A- og B-standarder:

Sikker konstruktion (mekanik) EN ISO 12100
Valg af beskyttelsesanordninger  

Faste beskyttelsesskærme (beskyttelseshegn, barrierer, afskærmninger)

EN 953, EN ISO 14119

Bevægelige beskyttelsesskærme (låsning af beskyttelsesdøre etc.)

EN 953, EN ISO 14119
Uventet (gen-) start EN 1037
Ikke-afskærmende beskyttelsesanordninger (lysgitre, lysbomme, scannere, trædemåtter etc.) EN 1760-3, EN 61496
Tohåndsbetjeningsanordninger EN ISO 13855, EN 574
Adgangsbegrænsende, justerbare beskyttelsesanordninger EN 953
Nødstandsning/nødstop EN ISO 13850
Beskyttelsesanordningens effektivitet  
Sikkerhedsafstande (beskyttelse af hænder, arme, ben og fødder) EN ISO 13857
Minimumafstande (forebyggelse af legemsbeskadigelse) EN 349
Adgangsåbninger ved maskinarbejdspladser EN 547-1/-3
Placering af beskyttelsesanordninger EN ISO 13855
Sikker konstruktion  
Mekanik EN ISO 12100, EN ISO 13849-1, EN / IEC 62061
Pneumatisk udstyr EN ISO 4414
Hydraulisk udstyr EN ISO 4413
Elektrisk udstyr EN 60204-1, EN 60947-1/-8, BGVA3

 

Beskyttelsesanordninger er nødvendige for i så stort omfang som muligt at beskytte mennesker mod de farer, der kan udgå fra en maskine i drift. Producenten har pligt til at vælge en passende beskyttelsesanordning. Denne må hverken øge risikoen eller besværliggøre arbejdet ved maskinen. Det er i producentens interesse nøje at begrunde sin beslutning om ikke at udstyre bestemte bevægelige dele med beskyttelsesanordninger.

Der findes omfattende forskrifter om beskyttelsesanordninger på maskiner. Hovedparten af disse er sammenfattet i maskindirektivet 2006/42/EF.

Oversigt over området

Sikker konstruktion

Maskindirektivet fastlægger bestemte punkter som basis for sikker konstruktion af maskiner. Disse metoder for risikovurdering forklares i EN ISO 12100. Værd at vide for producenter og driftsansvarlige.

Valg af beskyttelsesanordninger

Valg af beskyttelsesanordninger

Hvor anvendes de forskellige typer af beskyttelsesanordninger, og hvilke krav findes der?

Beskyttelsesanordningernes effektivitet

Beskyttelsesanordningernes effektivitet

Hvad skal du være opmærksom på ved placering af beskyttelsesanordninger, og hvilke sikkerheds- og minimumafstande er nødvendige?

Pneumatisk udstyr

Pneumatisk udstyr

Værd at vide om pneumatik – Grundlæggende principper og påkrævede beskyttelsesforanstaltninger i henhold til EN ISO 4414

Hydraulisk udstyr

Hvilke standarder og krav skal overholdes ved konstruktion og fremstilling af hydrauliske anlæg?

Elektrisk udstyr

Hvordan kan der garanteres sikkert elektrisk udstyr på maskiner, og hvilke standarder er relevante i den forbindelse?