Internationale standarder

Verdensomspændende sikkerhed for maskiner og anlæg

Internationale standarder

I de fleste af verdens lande findes der forpligtende forskrifter for sikring af maskiner og anlæg. Sikre anlæg bidrager nemlig til at øge medarbejdernes motivation og produktivitet.

Oversigt over området

Europa

I den Europæiske Union gælder diverse direktiver, som skal implementeres i den nationale lovgivning af de enkelte medlemslande.

Nordamerika

Også i Nordamerika gælder der forskellige forskrifter. Her anvendes især OSHA, ANSI og UL. Men i Canada anvendes der også europæiske standarder.

Sydamerika

Lovgivning og standarder i Sydamerika adskiller sig fra vores europæiske krav. Læs, hvad du skal være opmærksom på.

Asien

Få information om lovgivning og standarder i Asien; især Rusland, Kina og Japan.

Australien

Forskrifter og procesregler i Australien er ikke retligt bindende, men yderst relevante i domstolsafgørelser.