Funktionssikkerhed

Få informationer om de relevante standarder inden for funktionssikkerhed.

Årsagerne til farer og dermed også de tekniske foranstaltninger for at undgå farerne, kan være meget forskellige. Derfor skelner man mellem forskellige typer af sikkerhed f.eks. ud fra årsagen til de mulige farer.

Man taler om "funktionssikkerhed", når sikkerheden afhænger af, om et elektrisk (E), elektronisk (E) og programmerbart elektronisk (PE) system (forkortet: E/E/PE-system) fungerer korrekt.

Når det drejer sig om funktionssikkerheden, spiller risikovurderingen en central rolle. Det fremgår af standarderne EN ISO 12100, 13849-1 og EN/IEC 62061, hvilke trin du skal følge, og hvordan sikkerhedsfunktionerne kan vurderes og verificeres ved risikovurdering af og risikoreduktion for maskiner. Ud fra risikovurderingen fås kravene til sikkerhedsintegriteten (PL, SIL).

Oversigt over området

Styringssystemers funktionssikkerhed

Styringssystemers funktionssikkerhed

IEC 61508 er den grundlæggende sikkerhedsstandard med fokus på en komplet sikkerhedslivscyklus samt planlægningen af elektroniske systemer og den tilhørende software.

Performance Level (PL)

Ud fra risikovurderingen på grundlag af standarden EN ISO 13849-1 inddeles en farlig situation i Performance Levels med fem trin.

Safety Integrity Level (SIL)

Vurdering af sikkerhedsforanstaltninger med Safety Integrity Level i henhold til EN IEC 62061 for at forhindre risici. Læs her, hvordan arbejdets omfang kan reduceres.