Danmark | dansk

Funktionssikkerhed

Sikkerhed i farlige situationer med nødstop

Årsagerne til farer og dermed også de tekniske foranstaltninger for at undgå farerne kan være meget forskellige. Derfor skelner man mellem forskellige typer af sikkerhed f.eks. ud fra årsagen til de mulige farer.

Man taler om "funktionssikkerhed", når sikkerheden afhænger af, om et elektrisk (E), elektronisk (E) og programmerbart elektronisk (PE) system (forkortet: E/E/PE-system) fungerer korrekt.

Når det drejer sig om kravene til funktionssikkerheden, spiller risikovurderingen en central rolle. Det fremgår af standarderne EN ISO 12100, 13849-1/-2 og EN 62061, hvilke trin du skal følge, og hvordan sikkerhedsfunktionerne kan vurderes og verificeres ved risikovurdering af og risikoreduktion for maskiner. Ud fra risikovurderingen fås kravene til sikkerhedsintegriteten (PL, SIL).

Oversigt over funktionssikkerhed

Download af plakaten Funktionssikkerhed

Funktionssikkerhed har altid til hensigt at beskytte mennesker og maskiner mod risici. I Europa er de relevante standarder om funktionssikkerhed i forbindelse med maskinproduktion angivet i maskindirektivet. Download vores plakat om "funktionssikkerhed" med det samme, og få et kompakt overblik over forløbet for en risikovurdering og risikoreduktion i overensstemmelse med EN ISO 12100. Afledt af denne såkaldte A-standard kan du tage to vigtige standarder med i betragtning

  • EN ISO 13849-1: Denne kan anvendes til elektriske, elektroniske, programmerbare elektroniske, hydrauliske, pneumatiske og mekaniske systemer
  • EN / IEC 62061: Denne kan anvendes til elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske systemer

Vigtige parametre for sikkerhedsrelaterede funktioners pålidelighed er sikkerhedsintegritetsniveauet (SIL) og Performance Level (PL).

Download af plakaten Funktionssikkerhed

Yderligere oplysninger

Nyd godt af vores serviceydelser i forbindelse med maskiners og anlægs livscyklus

Lær vores beregningsværktøj til verificering af funktionssikkerhed at kende

 

Nyt koncept for fejltolerance i maskinsikkerhed udarbejdet i ZVEI (de tyske el- og elektronikproducenters centralforbund) med deltagelse af Pilz

En arbejdsgruppe – med deltagelse af Pilz og IFA (institut for arbejdssikkerhed) – i ZVEI (de tyske el- og elektronikproducenters centralforbund) har udarbejdet en hvidbog, som beskriver principperne for fejltolerante moduler og systemer inden for funktionssikkerhed på maskiner og anlæg. Hvidbogen kan downloades gratis.

Gratis download

Hvidbogen henvender sig først og fremmest til maskinproducenter og systemintegratorer, som planlægger og implementerer sikkerhedsfunktioner og undersystemer til maskinstyring. Derudover kan informationerne bruges til udformning af sikkerhedsrelaterede moduler og systemer i forbindelse med produktudvikling. Fremgangsmåden og de krav, der skal opfyldes, er offentliggjort af ZVEI i en hvidbog.

Hvad er et fejltolerant system?

Selvom der er registreret et potentielt farligt svigt, kan fejltolerante systemer gøre det muligt at fortsætte driften. Til et fejltolerant system hører der ud over fejlregistrering også fejlvurdering. På denne måde kan det afgøres, om den registrerede fejl kan tolereres eller er alvorlig. I sidstnævnte tilfælde er omgående standsning (afbrydelse) absolut nødvendig.

En sådan fejlvurdering er ikke almindelig i de "klassiske systemer til fabriksautomatisering" i de aktuelle implementeringer. Men en fejltolerance er ikke mulig uden fejlvurdering. Det medfører, at det kun er muligt at træffe en afgørelse om en nuanceret fejlreaktion i moduler eller systemer med en passende udformning. Både udvikleren og brugeren af et fejltolerant modul eller system skal samtidig også fastlægge længden på tidsrummet Δtdeg for den fortsatte drift (i degraderet tilstand). Derudover skal der evt. fastlægges yderligere forholdsregler til risikoreduktion, som så bliver en del af brugerinformationen. I praksis kan man f.eks. afslutte et bearbejdningstrin.

 

 

 

 

Nyt koncept i ZVEI for fejltolerance i maskinsikkerhed

Oversigt over området

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk