Lovgivning og standarder – love, retningslinjer og standarder for maskinsikkerhed

Få et overblik over de vigtigste standarder for maskinsikkerhed.

Den ene regel efter den anden – men hvad er vigtigt for maskiners og anlægs sikkerhed? Hvilke standarder gælder for hvilken branche, og hvad skal man være opmærksom på i den internationale samhandel? I de fleste lande i verden findes der bindende forskrifter til overholdelse af maskinsikkerheden. De går fra ufravigelige love til nærmest uforpligtende anbefalinger. Få et overblik over de sikkerhedsrelevante love, retningslinjer og standarder over hele verden.

Oversigt over området

Grundlæggende standarder

Grundlag – det skal du vide om standarder

Få at vide, hvordan love, retningslinjer og standarder hænger sammen, og få et overblik over de vigtigste internationale grundlag.

Oversigt over grundstandarderne

Grundstandarder (A+B-standarder) – grundlaget for maskinsikkerhed

Grundstandarder er grundlaget for maskinsikkerhed. De fortæller væsentlige ting om maskiners og anlægs koncept, strategi og arbejdsmetode.

Produktspecifikke standarder (C-standarder)

Produktspecifikke standarder (C-standarder) – sikkerhedskrav til maskintyper

De produktspecifikke standarder (C-standarder) indeholder detaljerede sikkerhedskrav til særlige maskintyper og -grupper med henvisninger til B-standarder.

Funktionssikkerhed

Funktionssikkerhed – en grundlæggende oversigt

Man taler om "funktionssikkerhed", når sikkerheden afhænger af, om et elektrisk, elektronisk og programmerbart elektronisk system fungerer korrekt.

Standarder for producenter/driftsansvarlige

Producenter og arbejdsgivere/driftsansvarlige – det skal I være opmærksomme på

Hvad skal producenten af en maskine gøre for at markedsføre en maskine i overensstemmelse med direktiverne og retningslinjerne? Hvornår bliver en driftsansvarlig til producent af en maskine?

 Internationale aspekter og standarder

Internationale aspekter – forskrifter for maskinsikkerhed på verdensplan

I de fleste lande i verden findes der bindende forskrifter til overholdelse af maskinsikkerheden. Forskrifterne er udformet efter region, så de passer til det retlige og kulturelle miljø.