Danmark | dansk

Sikkerhedsteknisk udstyr

Findes der en begrænsning i maskindirektivet om, at nødstop-knapper ikke må være udført som paddehatteknapper?

I vejledningen til maskindirektivet 2006/42/EF beskrives emnet "Standsning i nødstilfælde" i kapitel 1.2.4.3. Derudover defineres kravene til nødstopanordninger i DIN EN ISO 13850 under 4.4.

Af disse to kilder fremgår det, at nødstoppet skal tilpasses til de pågældende risici og have en passende udformning.
Derfor skal kravene til implementering af nødstoppet findes i risikovurderingen og sikkerhedskonceptet.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk