Danmark | dansk

Sikkerhedsteknisk udstyr

Hvad skal vi være opmærksomme på i forbindelse med sikkerhedskomponenter (scannere, lysbomme osv.), som blev markedsført før 2009 og ligger på lager hos os? Kan vi altid bruge dem igen?

Sådanne sikkerhedskomponenter er, efter at de er blevet markedsført i EU for første gang, den driftsansvarliges ansvar og er dermed som alt arbejdsudstyr omfattet af direktivet 2009/104/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet, der i Tyskland er implementeret som driftssikkerhedsforordningen (BetrSichV). Under § 10, stk. 1 i driftssikkerhedsforordningen "Kontrol af arbejdsudstyr" står følgende:

(1) Arbejdsgiveren skal sikre sig, at arbejdsudstyr, hvis sikkerhed afhænger af montageforholdene, kontrolleres efter montage og før første idrifttagning. Kontrollen har til formål at sikre sig, at dette arbejdsudstyr er korrekt monteret og fungerer sikkert. Kontrollen må kun udføres af personer, som har den nødvendige kompetence.

Dvs. at du gerne må bruge dem igen, men du skal sikre dig, at komponenterne er i overensstemmelse med det aktuelle tekniske niveau, fungerer sikkert og er monteret korrekt.

 

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk