Ofte stillede spørgsmål – Jura og standarder

Hvad forstår man ved begrebet "at markedsføre" maskiner?

Et produkt markedsføres, når det efter fremstillingen sælges og/eller anvendes i Fællesmarkedet eller inden for Fællesskabets område.

Da begrebet "at markedsføre" kun er en betegnelse for den første klargøring af en maskine, gælder maskindirektivet kun for nye (eller renoverede) produkter, der er produceret i Fællesskabet, og for nye (renoverede) maskiner, der er importeret fra tredjelande (f.eks. Schweiz).