Ofte stillede spørgsmål – Jura og standarder

Hvad er CEN og CENELEC?

Den Europæiske Komité for Standardisering (fork. CEN; fransk: Comité Européen de Normalisation; engelsk: European Committee for Standardization) er en privat ikke-kommerciel organisation. Dens opgave er at fremme den europæiske økonomi inden for global handel, sikre borgernes velbefindende og fremme miljøbeskyttelsen.

Dette skal ske ved hjælp af en effektiv infrastruktur til udvikling, administration og distribution af kohærente standarder og specifikationer for hele Europa, som er tilgængelige for alle interesserede kredse.

CEN er en af de tre store standardiseringsorganisationer i Europa. Den er ansvarlig for europæiske standarder (EN, den korte betegnelse Euronorm er ikke korrekt) inden for alle tekniske områder undtagen elektroteknik og telekommunikation. Bl.a. CENELEC (Europæisk Komité for Elektroteknisk Standardisering) er ansvarlige for disse områder.