Ofte stillede spørgsmål – Jura og standarder

Hvad er forskellen på en overensstemmelseserklæring og en producenterklæring?

Overensstemmelseserklæring

Den markedsførende bekræfter med overensstemmelseserklæringen, at hans produkt opfylder alle relevante direktiver. Overensstemmelseserklæringen skal foreligge på et af de officielle EU-sprog (f.eks. på tysk) og på brugerlandets sprog og skal følge med hver enkelt maskine.

Når overensstemmelseserklæringen er underskrevet, skal maskinproducenten (bemærk: kun på maskiner, ikke på sikkerhedskomponenter) påsætte CE-mærkningen.

Producenterklæring

Et særligt tilfælde er den såkaldte producenterklæring. Med denne erklæring skal producenten (fuldmagtshaver) attestere, at maskinen er indbygget i en anden maskine eller sammensættes med andre maskiner til en maskine, der i henhold til maskindirektivet kaldes et "kombineret" anlæg. På denne måde opnås det, at det færdige anlæg, der er sammensat af enkeltkomponenter, kun har én CE-mærkning.

Af producenterklæringen skal det fremgå, at det er forbudt at tage maskinen i drift, indtil det er konstateret, at den komplette maskine, hvori den maskine, der er beskrevet i producenterklæringen, skal indbygges, opfylder bestemmelserne i maskindirektivet. Endvidere gælder der samme retningslinjer for producenterklæringen som for EU-overensstemmelseserklæringen (se ovenfor).